Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin > Thu thập thông tin về doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

Thu thập thông tin về doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

Ngày đăng bài: 16/05/2018
Ngày 15/5/2018 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 409/STTTT-CNTT V/v thu thập thông tin về doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018. Tải Mẫu phiếu khảo sát tại đây./.