Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin > Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý II/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT.

Ngày đăng bài: 28/05/2018
Công văn số 455/STTTT-CNTT ngày 25/5/2018 của Sở TT&TT V/v đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử Quý II/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT.
Tải mẫu báo cáo tại đây./.