Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin > Gia Lai triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Gia Lai triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Ngày đăng bài: 26/07/2017
Ngày 14/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, theo đó Chính phủ đã đề ra mục tiêu “Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”.
Để thực hiện mục tiêu đó, Chính phủ đặt ra nhiều chỉ tiêu để thực hiện, trong đó có chỉ tiêu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cụ thể là: Phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).
          Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Sở, ban, ngành và UBND thành phố Pleiku đã triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để phục vụ công dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến (http://dvc.gialai.gov.vn) để tích hợp các dịch vụ công trực tuyến nhằm thuận lợi cho việc sử dụng.
          Để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, công dân, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (chỉ cần có thư điện tử để nhận thông báo về việc giải quyết hồ sơ). Sau khi đăng ký tài khoản xong, chọn thủ tục cần giải quyết để nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến xong, hệ thống sẽ thông báo qua thư điện tử là hồ sơ đã được tiếp nhận và đang được xử lý.
          Trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, công dân, doanh nghiệp có thể kiểm tra được tình trạng hồ sơ của mình đã được xử lý hay cần chỉnh sửa, bổ sung các giấy tờ có liên quan…
          Ngoài ra, để thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai để thực hiện dịch vụ đăng ký nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà nếu công dân, doanh nghiệp có yêu cầu (có trả phí dịch vụ).
          Gia Lai là tỉnh miền núi, cơ sở vật chất còn khó khăn, trình độ sử dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế so với các tỉnh thành khác trong cả nước; cùng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp nhằm xây dựng cơ quan nhà nước ngày càng công khai, minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, để việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 một cách hiệu quả đang là một thách thức không nhỏ và gặp không ít khó khăn. 
           Do vậy, để đạt hiệu quả cần có sự hợp tác của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh nói riêng và xây dựng chính quyền điện tử nói chung, từ đó phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.
P.Đ.H