Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin > Bộ TT&TT ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyệ

Bộ TT&TT ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện

Ngày đăng bài: 19/04/2018
Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ TT&TT về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.