CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin
Default news teaser image
Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2019 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Nghị định 73/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Default news teaser image
HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI GIA LAI
1. Giới thiệu một số văn bản quan trọng về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai:

Default news teaser image
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về ban hành bộ chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá về nội dung thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (Hiện đại hóa hành chính). Qua công tác kiểm tra đã đạt được những kết quả như sau:

Default news teaser image
Tổng quan về xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) Gia Lai năm 2019
Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam (Vietnam ICT Index) là một trong những tài liệu thường niên quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam, nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và chuyên gia trên cả nước. Báo cáo Vietnam ICT Index cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT&TT, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT&TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại.


Default news teaser image
CÔNG BỐ XẾP HẠNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2018
Thực hiện Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện; Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, năm 2018 Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ Chính quyền điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai, kết quả đánh giá, xếp hạng được ban hành theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.


Hội thảo Hợp tác, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vi...
Hội thảo Hợp tác, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 23 năm 2019 tại Phú Yên công bố kết quả xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) năm 2019
Vừa qua, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam lần thứ 23 được tổ chức với sự phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Phú Yên và Hội Tin học Việt Nam.

Default news teaser image
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai năm 2019
Ngày 20/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thô...
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
- Hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Gia Lai, trong đó có các hệ thống thông tin cấp độ 3, bao gồm các hệ thống:
+ Hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh Gia Lai.
+ Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành dùng chung (4 cấp) của tỉnh Gia Lai.
+ Hệ thống Một cửa điện tử toàn tỉnh Gia Lai.
+ Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.
+ Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Gia Lai.
+ Hệ thống Mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai.
 - Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).
ban-hanh.png
Hình ảnh: Phòng quản lý, vận hành máy chủ tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

 Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Gia Lai tương ứng với cấp độ 3 theo quy định hiện hành.
Hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng đang rất cấp thiết do đó cần tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin đang sử dụng theo quy định nhằm giảm thiểu tối đa khả năng lộ lọt thông tin của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng./.
                                                                                                                                                            Ngọc Quyên
 

Default news teaser image
Chữ ký số và xác thực điện tử: 5 năm phát triển và triển vọng
Sáng ngày 19/9/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị “Chữ ký số và xác thực điện tử: 5 năm phát triển và triển vọng”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử.


 |<  < 1 2 3 4 5  >  >|