Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin
Default news teaser image
Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai
Trong 02 năm (2017-2018), tình hình an ninh mạng ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu có những diễn biến nóng và dự báo vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp;


Default news teaser image
Ứng dụng mạng xã hội Zalo trong xây dựng chính quyền điện tử
Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi Công ty Cổ phần VNG. Số lượng người dùng của Zalo hiện nay đã đạt 100 triệu người dùng.

Default news teaser image
Thủ tướng chỉ đạo thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2015-2016, ngày 14/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử để đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Default news teaser image
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH GIA LAI
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian vừa qua UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiện đại hóa nền hành chính trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai gồm các hệ thống thông tin tiêu biểu như sau:

Default news teaser image
Vấn đề an toàn an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước
Trước bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – nền công nghiệp chủ yếu dựa trên sự kết nối các hệ thống mạng và khả năng điều khiển các đối tượng vật lý với ba nền tảng công nghệ cốt lõi là trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). Vấn đề bảo mật thông tin đang được đặt lên hàng đầu, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các cuộc tấn công mạng đòi hỏi mỗi tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước phải tự chủ động nâng cao hiểu biết để phòng tránh và bảo vệ hệ thống mạng của mình.


Default news teaser image
Tỉnh Gia lai triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2019
Ngày 19/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Võ Ngọc Thành đã ký Quyết định số 599/QĐ-UBND “ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019”; với các mục tiêu:


Default news teaser image
Tiếp tục tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
Ngày 23/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg “Về việc tăng cường chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp”, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương: triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp (gọi tắt là chữ ký số chuyên dùng Chính phủ) theo đúng quy định;

Default news teaser image
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Chỉ có một con đường là ký số thay vì ký giấy văn bản”
Nhận định việc đưa vào vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia mới là kết quả bước đầu,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới nhất định chỉ có một con đường ký số thay vì ký giấy văn bản.

Default news teaser image
Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2
Sáng ngày 15/3/2019, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã đưa ra cảnh báo số 81/VNCERT-ĐPƯC về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab.

Default news teaser image
Về việc góp ý Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tiếp tục tham gia ý kiến dự thảo của Đề án để Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Pleiku trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 06/12/2018. Dự thảo Đề án tải tại đây.

 |<  < 1 2 3  >  >|