CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin
Gia Lai triển khai Đề án: Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thô...
Gia Lai triển khai Đề án: Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh
     Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) sau hơn một năm khởi động, cả việc lấy ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng thẩm định của UBND tỉnh tham gia các nội dung, phương án triển khai cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đáp ứng các quy định của pháp luật, ngày 20/01/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt thông qua tại Quyết định số 26/QĐ-UBND. Đề án đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển hạ tầng trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 như: Nhóm nhiệm vụ về cơ sở dữ liệu; nhóm nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử; nhóm nhiệm vụ về phát triển, quản lý hạ tầng đô thị thông minh…

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Xây dựng thể chế và các nền tảng dùng ...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Xây dựng thể chế và các nền tảng dùng chung đóng vai trò quan trọng trong xây dựng CPĐT”
Ngày 12/2/2020, tại Hội nghị Uỷ ban Quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu quan trọng về Chính phủ điện tử. Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. 

Default news teaser image
Tầm nhìn về CPĐT: Lấy người dân làm trung tâm và không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau
Chiến lược về Chính phủ điện tử (CPĐT) là nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cấp độ 4 tới mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, làm cho Chính phủ trở nên minh bạch hơn, phòng chống tham nhũng. Chính phủ điện tử cũng là một cách để Chính phủ tương tác với người dân và doanh nghiệp. CPĐT là sử dụng công nghệ số giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ công, để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản...
100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử
100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%.

Khuyến nghị người dân cả nước tăng cường dùng dịch vụ công trực tuy...
Khuyến nghị người dân cả nước tăng cường dùng dịch vụ công trực tuyến để phòng dịch Corona
Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT đề nghị các Sở TT&TT tuyên truyền, khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người, phòng dịch do chủng mới của virus Corona gây ra.

Default news teaser image
Triển khai gửi và nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy
Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục.


Default news teaser image
Tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT Quy định các tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Chức năng, tính năng kỹ thuật quy định trong Thông tư này là cơ bản và tối thiểu, các bộ, tỉnh có thể yêu cầu thêm chức năng, tính năng khác khi xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để đáp ứng yêu cầu sử dụng và đặc thù của mình.Default news teaser image
Bộ TTTT lưu ý địa phương khi thí điểm dịch vụ đô thị thông minh

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành văn bản số 4176/BTTTT-THH ngày 22/11/2019 về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh (ĐTTM), trong đó bao gồm nội dung triển khai thí điểm một số dịch vụ cơ bản.Default news teaser image
Bổ sung tính năng bảo mật Website cho thiết bị tường lửa Sophos cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước đang được đẩy mạnh để phục vụ cải cách hành chính; việc trao đổi/giao dịch giữa các cơ quan nhà nước hoạt động phụ thuộc nhiều trên môi trường mạng, do đó việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là rất cấp thiết.

 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >|