Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin
Default news teaser image
Về việc góp ý Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tiếp tục tham gia ý kiến dự thảo của Đề án để Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Pleiku trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 06/12/2018. Dự thảo Đề án tải tại đây.

Default news teaser image
Đẩy mạnh công tác triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai triển khai Dự án: “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017”, theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai xây dựng các phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Default news teaser image
Đào tạo “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2018
Việt Nam là một trong những nước đang đẩy mạnh việc phát triển cách mạng công nghệ 4.0. Chính phủ Việt Nam cũng đã quan tâm xây dựng cơ chế và chính sách phát triển công nghiệp thông minh 4.0. Chú trọng về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó cần tập trung phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông có vai trò then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ưu tiên, chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin. Để thực hiện thành công Chính phủ điện tử bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thì việc nâng cao trình độ, bảo đảm nguồn nhân lực công nghệ thông tin tin đạt chuẩn là một trong những điều kiện cốt lõi.


Default news teaser image
TÌM GIẢI PHÁP ĐỂ “XÂY DỰNG THÀNH PHỐ PLEIKU THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH”
Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển Đô thị thông minh được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Trung ương quan tâm chỉ đạo; đến nay, cả nước đã có hơn 20 tỉnh, thành phố đang xây dựng các đề án phát triển đô thị thông minh; một số địa phương đã phê duyệt đề án tổng thể như: Quảng Ninh, Bình Dương, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh...

Default news teaser image
Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam

Tại buổi trao đổi với lãnh đạo Bộ TT&TT, Phó chủ tịch Facebook cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hình thành nhóm làm việc chung giữa Facebook với cơ quan quản lý Việt Nam.Default news teaser image
Đề xuất về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.Default news teaser image
Xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia để đưa Việt Nam bắt kịp cách mạng 4.0

Phát biểu tại Ngày CNTT Nhật Bản 2018, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, Bộ TT&TT đang xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia, sẽ trình phê duyệt và thực hiện trong thời gian tới để Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Default news teaser image
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.Default news teaser image
Việt Nam muốn mạnh thì bắt buộc phải dùng công nghệ
Phát biểu tại buổi Gặp mặt các đại biểu dự “Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018” tại Bộ TT&TT, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: Muốn không có chiến tranh, đất nước được hòa bình lâu dài để phát triển kinh tế, và sánh vai với các cường quốc năm châu thì Việt Nam phải mạnh. Thời đại ngày nay, đất nước muốn hùng mạnh thì bắt buộc phải dùng công nghệ. Các trí thức, chuyên gia công nghệ và nhà khoa học trẻ người Việt ở nước ngoài chính là một trong những nguồn lực quan trọng để đất nước ta không có chiến tranh.

Default news teaser image
Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa CCHC với ứng dụng CNTT

 

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử. |<  < 1 2  >  >|