Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai n

Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

Ngày đăng bài: 25/09/2018
Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018 tại Thông báo số 1362/TB-SNV ngày 25/9/2018 của Sở Nội vụ

- Tải đơn Đăng ký dự tuyển tại đây