Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Sở Thông Tin và Truyền Thông tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2018

Sở Thông Tin và Truyền Thông tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2018

Ngày đăng bài: 15/01/2018
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017. Tại Hội nghị, công chức, viên chức đã được nghe các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017: Báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan Sở TT&TT năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động phong trào công chức, viên chức (CCVC) năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 và phát biểu công bố hết nhiệm kỳ; báo cáo công khai tài chính của cơ quan năm 2017 và dự toán kinh phí năm 2018; dự thảo các quy chế của Sở: Quy chế làm việc của Sở TT&TT, Quy chế làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở).
Hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, dự thảo các quy chế làm việc và đã cơ bản thống nhất. Năm 2017, Sở TT&TT đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết công chức, viên chức, thể hiện nổi bật trên các mặt:
Công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, quản trị; quản lý hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, hoạt động bưu chính, viễn thông, tần số, Internet, hoạt động báo chí, xuất bản; công tác thanh tra chuyên ngành,…Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức các hoạt động phong trào, sinh hoạt truyền thống, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao…
Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân Khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2019. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở thông qua các quyết định thi đua khen thưởng đối với tập thể Sở, tập thể phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các cá nhân thuộc Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Tập thể Sở TT&TT được đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen "Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2017"; 07 đơn vị (100%) đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 02 tập thể (29%) được đề nghị Chủ tịch UBND xét công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 01 tập thể phòng được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể phòng được đề nghị Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen; 05 Tập thể (71%) được Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen; 39/43 CCVC, NLĐ (91%) trong Sở đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; trong đó có 05 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" (13% trong tổng số đạt “Lao động tiên tiến”); 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 04 cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; 02 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 18 cá nhân được Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen. Sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Đơn vị đã có hành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2007 đến năm 2017 theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 10/10/2017; được Bộ Trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen cho Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, tích cực góp phần tuyên truyền về biển, đảo giai đoạn 2015-2017 theo Quyết định số 2310/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2017.
Sau khi nghe ý kiến góp ý của CCVC, NLĐ đoàn Chủ tịch và Hội nghị thống nhất thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết để phấn đấu thực hiện trong năm 2018, cụ thể: Phấn đấu trong năm 2018, Sở TT&TT phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ và tỉnh giao, các tổ chức đoàn thể cơ quan được công nhận Đoàn thể vững mạnh; Sở phấn đấu được Bộ TT&TT hoặc UBND tỉnh khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua; công sở đạt danh hiệu Đơn vị đạt chuẩn văn hoá; Đơn vị đạt chuẩn an toàn, an ninh trật tự; 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 02 tập thể thuộc Sở được đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; có trên 90% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 15% cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", có cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng bằng khen./.
Phương Thúy