Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh

Ngày đăng bài: 11/03/2019
Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai "Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh"