Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Những giải pháp để triển khai thành công kế hoạch của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019

Những giải pháp để triển khai thành công kế hoạch của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ngày đăng bài: 22/01/2019
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề ra những nhiệm vụ trọng tâm đề thực hiện trong năm 2019 như:
Về Công nghệ thông tin (CNTT) là tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT để rút kinh nghiệm tạo cơ sở cho phát triển chính quyền điện tử; Duy trì quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống thông tin của tỉnh đã đầu tư để phục vụ chính quyền điện tử; Hoàn thiện và tham mưu triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh” khi Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt;  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9; Nâng cấp phần mềm “Một cửa điện tử liên thông” và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai; Nâng cấp Phần mềm QLVB&ĐH, trục kiên thông văn bản điện tử tỉnh Gia Lai; Xây dựng  DVCTT mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 877/QĐ-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Đảm bảo an toàn hệ thống bảo mật và cảnh báo an ninh, an ninh thông tin; Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành; Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Tiếp túc triển khai dự án Xây dựng dữ liệu thông tin địa lý trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai;  Xây dựng các dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai: Nâng cấp các hệ thống dùng chung và sửa chữa các lỗi phát sinh của các phần mềm dùng chung (như QLVB&ĐH, 1 cửa điện tử, email công vụ) để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ Chính quyền điện tử; Nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh Gia Lai; Nâng cấp hạ tầng CNTT sở ngành phục vụ chính quyền điện tử; ........;Tiếp tục duy trì kết nối với mạng xã hội Zalo để giúp công dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ qua Zalo trên địa bàn tỉnh. Thông qua Zalo để công khai các kênh thông tin như: phản ánh kiến nghị; đường dây nóng; tài liệu quy hoạch; thông tin tuyển dụng; dự án kêu gọi đầu tư; kế hoạch đấu thầu; giá đất; tài liệu pháp lý… giúp công khai, minh bạch thông tin; Đẩy mạnh việc gửi/nhận văn bản điện tử, hệ thống QLVB&ĐH, hệ thống một cửa điện tử, phần mềm Quản lý giao việc tại các đơn vị, địa phương đã được triển khai, theo dõi hoạt động Website của các đơn vị, địa phương để góp phần thúc đẩy việc xây dựng chính quyền điện tử phục vụ CCHC. Tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng các DVCTT mức độ 3,4. Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ 19 năm 2019. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho CBCCVC. Tổ chức đánh giá mức độ chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đối với các Sở, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch ngành TT&TT năm 2019 vào ngày 15/01/2019

Đối với lĩnh vực Bưu chính Viễn thông là triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 10/8/2017. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo nội dung Công văn số 5905/UBND-NC và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.  Đẩy nhanh việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa,… vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.  Thực hiện phổ cập các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, nhất là đưa internet về nông thôn, đưa internet vào trường học.  Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; quản lý thông tin và phát huy hiệu quả hoạt động truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và các dịch vụ công ích về BCVT; bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ thông qua công tác thanh tra, kiểm tra xử lý quyết liệt các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như các chương trình khuyến mãi, việc phát triển thuê bao di động trả trước. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoàn thiện quy hoạch hạ tầng viễn thông, đầu tư ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông, xây dựng các trạm thu phát sóng phù hợp với quy hoạch đô thị và mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc.  Chỉ đạo, hướng dẫn các DNVT thực tốt việc quản lý thuê bao di động trả trước theo quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP; quản lý đại lý Internet song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường công tác quản lý về tin nhắn rác, quảng cáo rao vặt trên địa bàn; chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT thực hiện nghiêm túc chất lượng dịch vụ, các dịch vụ khuyến mại.  Tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình viễn thông công ích và BCCI đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tham mưu triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại tỉnh Gia Lai. Tổ chức phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2020.

Về quản lý Thông tin - Báo chí - Xuất bản là tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, xuất bản - in - phát hành. Hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo, đài đứng chân trên địa bàn tỉnh bám sát các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh để tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và tuyên truyền các ngày lễ lớn. Tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế trong năm 2019. Duy trì tổ chức giao ban báo chí theo định kỳ. Tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí, nhất là báo chí thường trú, hoạt động của các cộng tác viên báo chí. Kịp thời tổng hợp thông tin báo chí, có biện pháp phòng, chống các thông tin xâm hại an ninh trật tự, uy tín của Đảng và Nhà nước, lợi ích của quốc gia, dân tộc.  Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Báo chí năm 2016. Thực hiện các nhiệm vụ cấp phép thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản; Đọc lưu chiểu, thẩm định hồ sơ xuất bản phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn tỉnh lần thứ IX năm 2019; Hội sách Gia Lai năm 2019. Phối hợp với Hội Nhà Báo tỉnh tổ chức Giải Báo chí của tỉnh năm 2019. Tổ chức các hoạt động về Ngày Sách Việt Nam (21/4).

Đối với công tác thanh tra là tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về TT&TT năm 2019; Kế hoạch thanh tra chuyên ngành TT&TT năm 2019; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu. Tổ chức thanh tra theo Kế hoạch gồn các lĩnh vực như sau: Bưu chính, chuyển phát; Viễn thông (thuê bao di động trả trước, internet, trò chơi điện tử công cộng, hạ tầng viễn thông); Báo chí, Phát thanh – Truyền hình (bao gồm truyền hình trả tiền); Tần số vô tuyến điện. Tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có chỉ đạo của Bộ TT&TT, UBND tỉnh Gia Lai và đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân gửi đến; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ công chức hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của ngành TT&TT; thực hiện đầy đủ công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

Về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp việc các địa phương thực hiện Tiêu chí số 8 về TT&TT trong Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Triển khai dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia "Giảm nghèo bền vững".
Đề thực hiện thành công những nhiệm vụ trọng tâm như nêu trên, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch ngành TT&TT tổ chức ngày 15/01/2019, Hội nghị đã thống nhất một số giải pháp để tổ chức thực hiện như sau:

Về phía Sở Thông tin và Truyền thông thì căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV; Kế hoạch KT-XH 5 năm (2015-2020) và năm 2019 của UBND tỉnh để xây dựng chương trình, biện pháp thực hiện cụ thể, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; Theo đó thục hiện đồng bộ các giải pháp như:

       - Về xây dựng chính sách, truyên truyền nâng cao nhân thức:
            + Tích cực tham mưu ban hành chính sách phát triển ngành, lĩnh vực; Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy hoạch ngành, làm căn cứ để đầu tư phát triển lĩnh vực TT&TT. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành; thực hiện công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TT&TT; tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; theo dõi công tác thi hành pháp luật chuyên ngành; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh  vực TT&TT chấp hành đúng các quy định của pháp luật.                   + Đề xuất Bộ TT&TT ban hành chính sách, hướng dân chuyên môn về phát triển các lĩnh vực như ban hành danh mục, định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực TT&TT. các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về CNTT và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh; Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chính quyền điện tử;  phân cấp việc xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu các ngành, lĩnh vực ở địa phương để tránh trùng lắp với đầu tư ở Trung ương và có sự chủ động của địa phương.…Hướng dẫn cụ thể hơn việc hoàn thiện và triển khai Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh. Đề nghị Bộ TT&TT quan tâm đầu tư Cụm thông tin Khu vực cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai; giáp Campuchia) theo quy định của Chính phủ.

+ Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí đầu tư cho lĩnh vực CNTT; kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Bố trí đủ kinh phí cho việc triển khai các ứng dụng CNTT theo các mục tiêu, kế hoạch của Chính phủ và của tỉnh đã được duyệt để đảm bảo triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền  điện tử và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

            + Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC và người dân về vai trò của TT&TT trong việc cải cách nền hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; đặc biệt là đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực TT&TT sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.
       - Về thực hiện lồng ghép các chương trình, kế hoạch: Quá trình triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thì gắn với kế hoạch Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh, xây dựng Chính quyền điện tử để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai các ứng dụng CNTT phải thực hiện từng bước, giai đoạn đầu triển khai thí điểm ở quy mô một vài đơn vị để rút kinh nghiệm, nếu việc thí điểm có hiệu quả thì tiến hành nhân rộng nhanh. Tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch, chương trình hành động, dự án về ứng dụng CNTT và truyền thông, về hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình của tỉnh; đảm bảo triển khai hiệu quả các dự án, chương trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
       - Về tăng cường vai trò quản lý của cơ quan chuyên môn; duy trì thường xuyên môi quan hệ phối hợp với các đơn vị:
            + Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với phóng viên thường trú, các văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh; thực hiện chỉ đạo công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của cấp trên. Duy trì tổ chức giao ban báo chí theo định kỳ; Kịp thời tổng hợp thông tin báo chí, có biện pháp phòng, chống các thông tin xâm hại an ninh trật tự, uy tín của Đảng và Nhà nước, lợi ích của quốc gia, dân tộc. Quản lý thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức thực hiện nghiệm túc và có hiệu quả các quy định của Luật Báo chí năm 2016. Phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà Báo tỉnh trong việc xử lý các thông tin nhạy cảm trên báo chí và dư luận xã hội.
            + Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở. Theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại; Tổ chức, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, kế hoạch công tác thông tin cơ sở; bảo đảm quản lý thống nhất về hạ tầng thông tin cơ sở.
            + Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc các địa phương thực hiện Tiêu chí số 8 về TT&TT trong Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới;
+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân một số địa phương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia "Giảm nghèo bền vững".
            + Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thuộc Sở TT&TT; vừa thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao, vừa tư vấn, hỗ trợ tốt về ứng dụng CNTT và truyền thông  các các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Đối với  UBND các địa phương cấp huyện: Chỉ đạo Phòng VHTT tích cực trong việc xây dựng chính sách để ban hành và triển khai các kế hoạch về TT&TT; Theo đó:

- Quan tâm đầu tư bố trí kinh phí duy trì, nâng cấp, bảo dưỡng các hệ thống CNTT nhằm đảm bảo các hệ thống luôn hoạt động ổn định, hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo việc triển khai các ứng dụng chuyên ngành trên địa bàn (giáo dục, y tế, tài chính, thuế, bảo hiểm, lao động, việc làm ...) một cách đồng bộ, thống nhất; các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã được xây dựng và cung cấp. Triển khai mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình để kết nối đến cấp xã và triển khai mở rộng hệ thống “một cửa điện tử liên thông” đến 100% các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc vận hành các trang thông tin điện tử trên địa bàn theo đúng quy định, đảm bảo thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời. Tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn.
- Tổ chức đào tạo sử dụng có hiệu quả các hệ thống CNTT đã được đầu tư (QLVB&ĐH gắn với chữ ký số, phần mềm theo dõi giao việc, một cửa điện tử, trang thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, hội nghị truyền hình...). Có biện pháp đẩy mạnh việc nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) cho người dân, thanh toán phí và lệ phí qua mạng internet.
- Phối hợp tốt với các doanh nghiệp để phát triển hạ tầng BCVT trên địa bàn phù hợp quy hoạch, mỹ quan đô thị; thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ hạ tầng BCVT, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Quản lý tốt các lĩnh vực dịch vụ internet, kinh doanh sim điện thoại…
     - Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới:
               + Các địa phương bố trí kinh phí thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông” cơ sở theo quy định tại Điều 8 – Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, trong đó có quy định mức hỗ trợ cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.
            + Bố trí kinh phí cho những xã đã đạt nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước để thực hiện những chỉ tiêu còn thiếu so với bộ chỉ tiêu mới.
            + Thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Hướng dẫn của Sở TT&TT.
        - Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:
            + Phối hợp với Sở TT&TT triển khai thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin, trong đó có nội dung: “Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở”;
            + Đối với các huyện nghèo theo quy định thì phối hợp lựa chọn các đối tượng người dân để cấp phương tiện nghe, xem theo Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và lựa chọn một số xã đặc biệt khó khăn để cấp bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã.
- Bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện tốt Kế hoạch thông tin đối ngoại, Kế hoạch thông tin cơ sở của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp ngân sách.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, hoạt động in ấn, photocopy, phát hành; thực hiện tốt Quy chế cung cấp thông tin và phát ngôn cho báo chí; đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại; phối hợp với Sở TT&TT tích cực đấu tranh với các thông tin phản động, xuyên tạc, gây mất uy tín địa phương.
- Chỉ đạo thường xuyên và tạo điều kiện về kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực TT&TT, chú ý các lĩnh vực dịch vụ internet, kinh doanh sim điện thoại, in ấn, phát hành...

Đối với các đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông thì bám sát các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của tỉnh và của Tập đoàn, Tổng Công ty để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch năm 2019, phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2019 cao hơn năm 2018; phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, chú ý vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Theo đó:

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương để mở rộng đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ; tạo mối quan hệ hợp tác, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Nghiên cứu triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về thuê dịch vụ TT&TT. Phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nhanh và hiệu quả, đồng bộ trong việc xây dựng "Chính quyền điện tử", phục vụ tốt cho việc CCHC, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong việc bảo vệ hạ tầng đã đầu tư, đảm bảo an ninh thông tin, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, bạo loạn... Tích cực phối hợp với các cơ quan Đảng, nhà nước trong việc phòng, chống các hoạt động phá hoại như tin nhắn rác, khủng bố, lừa đảo bằng hệ thống CNTT và viễn thông, thông tin phản động, phá hoại, xuyên tạc trên internet... Tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác xã hội, nhân đạo, góp phần vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.
            Với việc triển khai đồng bộ những giải pháp nêu trên, ngành TT&TT Gia Lai sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển ngành trong năm 2019, hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra và do Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó./.
                                                                                                         
            KN