CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Ngừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Ngừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 01/04/2020

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Căn cứ Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.


Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai ngưng tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theoThông báo số 02/TTPVHCC-NC ngày 31/3/2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, chi tiết tại đây./.