CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Ngày đăng bài: 31/08/2020
Kế hoạch số 111/KH-STTTT ngày 31/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020"
- Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020