CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
Default news teaser image
Liên thông văn bản điện tử từ TW đến địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
Liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Đây là nhận định của Văn phòng Chính phủ trong báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh  trên ...
Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, các giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống của các dân tộc tỉnh Gia Lai nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

CHI ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PH...
CHI ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2017-2019
Vừa qua, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2022, theo đó tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017-2019 với nhiều thành tích đạt được trên các mặt, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, biểu dương, tập thể đoàn viên thanh niên chi đoàn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, toàn thể đoàn viên Chi đoàn đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thể hiện được sức mạnh, vai trò tiên phong của tuổi trẻ; lực lượng đoàn viên thanh niên ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất, trong nhiệm kỳ vừa qua 100% đoàn viên thanh niên của Chi đoàn đều phát huy tinh thần xung kích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần cùng cơ quan hoàn thành các nhiệm vụ.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019, trong thời gian từ ngày 02/5-24/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phần chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Chiều ngày 08/11, tại Hội trường Diên Hồng, phát biểu kết luận phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, qua phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả tích cực của ngành Thông tin Truyền thông, nhấn mạnh đây là cơ hội để Bộ trưởng lắng nghe, tiếp thu những góp ý, từ đó khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng một xã hội cả trên mạng và ngoài đời thực hài hòa, an toàn, phát triển hơn.


Default news teaser image
VỀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 8 VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được phân công thực hiện Tiêu chí số 8 trong bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đồng thời, theo phân công của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 thì Sở TT&TT được phân công phụ trách địa bàn huyện Đăk Đoa trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Đơn vị tiêu biểu 3 năm li...
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Đơn vị tiêu biểu 3 năm liên tục dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số Cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là chỉ số PAR Index) là công cụ quan trọng đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Nội dung của Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) được xác định trên 8 lĩnh vực, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa nền hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Khi chỉ số PAR Index bắt đầu được tổ chức thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông luôn tìm ra những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của chính mình so với năm trước nên là đã trở thành đơn vị tiêu biểu dẫn đầu chỉ số CCHC 3 năm liên tục khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai.Năm 2019: Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thàn...
Năm 2019: Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X đề ra, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích bằng những việc làm cụ thể như: Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động CCVC, NLĐ hăng hái tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết công đoàn các cấp; Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CCVC, NLĐ với các nội dung: Mở rộng và phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ của CCVC, NLĐ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng công sở văn minh, văn hóa và an toàn; Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật trong CCVC, NLĐ, đáp ứng nhiệm vụ được giao; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2019; Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện do các tổ chức phát động; Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quản lý tốt tài sản, trang thiết bị làm việc, bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. CCVC, NLĐ chấp hành đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ở mọi lúc, mọi nơi; Phát huy phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phối hợp cùng Chi đoàn tổ chức và duy trì phong trào văn thể mỹ...

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
      Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là một ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ có tốc độ phát triển cao, có tính xã hội rộng và đa dạng, phức tạp. Đặc biệt là từ sau khi thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 (nay là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT (nay là Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) thuộc UBND cấp huyện) thì việc quản lý lĩnh vực thông tin và truyền thông là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC  TIẾP NHẬN, TR...
GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Ngày 25/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 977/2018/QĐ-UBND về việc “Công bố Danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục Thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích”; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm Đề án Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện. Đến nay, Gia Lai đã đạt được một số kết quả nhất định.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >  >|