Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
      Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là một ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ có tốc độ phát triển cao, có tính xã hội rộng và đa dạng, phức tạp. Đặc biệt là từ sau khi thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 (nay là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT (nay là Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) thuộc UBND cấp huyện) thì việc quản lý lĩnh vực thông tin và truyền thông là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC  TIẾP NHẬN, TR...
GIA LAI: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Ngày 25/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 977/2018/QĐ-UBND về việc “Công bố Danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục Thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích”; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm Đề án Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện. Đến nay, Gia Lai đã đạt được một số kết quả nhất định.

Default news teaser image
Tổng quan về xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) Gia Lai năm 2019
Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam (Vietnam ICT Index) là một trong những tài liệu thường niên quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam, nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và chuyên gia trên cả nước. Báo cáo Vietnam ICT Index cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT&TT, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT&TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại.

Kết quả sau 05 năm thực hiện  Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh ...
Kết quả sau 05 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, bên cạnh đó còn mục đích tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có nhiều chỉ đạo đối với các đơn vị, ban, ngành trong tỉnh nhằm tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01/7/2014 CỦA B...
KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01/7/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh ứng dung, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 36-NQ/TW), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều chỉ đạo thực hiện; trong đó đã chủ trọng đến công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị; nêu rõ về vị trí, vai trò của CNTT trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của từng ngành, từng lĩnh vực đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức.

Default news teaser image
Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên
Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Default news teaser image
Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 4
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công điện số 3114/CĐ-PCTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với bão số 4, gửi  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên; Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.


Default news teaser image
Tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.


Default news teaser image
Nhắn tin tới 1408: Đóng góp thiết thực vì người nghèo
Bắt đầu từ 00h00 ngày 19/8 đến hết 24h00 ngày 31/12/2019, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 mở hệ thống để đón nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Với mỗi tin nhắn theo cú pháp “VNN n” gửi 1408 (trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng n giới hạn từ 1 đến 100), chủ thuê bao di động sẽ đóng góp 20.000 đồng vì người nghèo.


Default news teaser image
Bưu điện nhận chuyển DV hành chính công:Nâng cao chất lượng phục vụ người dân
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sẽ được chuyển giao sang bưu điện. Sự thay đổi này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

 |<  < 1 2 3 4 5  >  >|