CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí thường trú tỉnh...
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí thường trú tỉnh Gia Lai: Kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế.
    Những năm qua, hoạt động báo chí thường trú tại tỉnh Gia Lai đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 23 ( 11 văn phòng đại diện, 12 phóng viên thường trú hoạt động độc lập) cơ quan báo chí trung ương, ngành, tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh với khoảng gần 100 nhà báo, phóng viên tác nghiệp có đăng ký thường trú với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo quy định của Điều 22- Luật Báo chí năm 2016. Đội ngũ báo chí thường trú đã cùng với đồng nghiệp tại địa phương thông tin, tuyên truyền các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Default news teaser image
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ
    Những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG ...
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
    Trong các năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, theo đó đã tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời đưa công tác phòng, chống tham nhũng trở thành một nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đã xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn, xây dựng chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Default news teaser image
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỚC TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19
Ngay từ cuối năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thống nhất xây dựng Chương trình công tác năm 2020 dự kiến với rất nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Và mở đầu là chuỗi hoạt động chăm lo tết cho cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong toàn Sở TT&TT với tinh thần "ai cũng có tết đầy đủ, sum vầy", tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Bộ TT&TT, tỉnh giao năm  2020 ngày từ những ngày đầu năm.

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA...
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
  1. Một số chủ trương, chính sách liên quan:
    1. 1.Trung ương:
- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) "Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế";

Default news teaser image
Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch
Tại Việt Nam, trong 2 ngày qua đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại Hải Dương và Quảng Ninh, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.


Default news teaser image
Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020
Thông báo số 1713/TB-STTTT ngày 11/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020"
- Danh sách trúng tuyển kèm theo

Default news teaser image
Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020
Quyết định số 258/QĐ-STTTT ngày 10/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020"
- Danh sách trúng tuyển kèm theo

Default news teaser image
THÔNG BÁO Kết quả phỏng vấn (vòng 2) và dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020
Thông báo số 1655/TB-HĐXTVC ngày 02/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Kết quả phỏng vấn (vòng 2) và dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyểnviên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020"
- File danh sách kèm theo

Default news teaser image
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020
Thông báo số 1447/TB-HĐXTVC ngày 28/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020"
- Danh sách kèm theo

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|