CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thông tin - Báo chí - Xuất bản > Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai triển khai lắp đặt và bàn giao phương tiện tác nghiệp phục

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai triển khai lắp đặt và bàn giao phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã

Ngày đăng bài: 23/10/2019
Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của  Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc trang bị, quản lý, sử dụng bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã của tỉnh Gia Lai năm 2019 (nguồn kinh phí thuộc Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2019 trên địa bàn tỉnh), từ ngày 28 tháng 8 năm 2019 đến ngày 10 tháng 9 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện Kông Chro và 14 xã đặc biệt khó khó khăn của 04 huyện nghèo thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: xã Đăk Smar, xã Kông Lơng Khơng, xã Lơ Ku, xã Krong (huyện Kbang); xã Đăk Pơ Pho, xã Chư Krey, xã SRó, xã Đăk Tơ Pang (huyện Kông Chro); xã Ia Kdăm, xã Ia Broắi, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa); xã Uar, xã Chư Gu, xã Ia Dreh (huyện Krông Pa).
Bộ phương tiện tác nghiệp được cấp bao gồm các thiết bị âm thanh, ánh sáng và thiết bị phụ trợ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về mức giới hạn của của đặc tính kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu danh mục thiết bị theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
ban-giao.png
Cán bộ phụ trách kỹ thuật hướng dẫn sử dung bộ phương tiện tác nghiệp tại xã Chư Gu, huyện KrôngPa

Sau khi tiến hành lắp đặt các bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã nêu trên, cán bộ phụ trách kỹ thuật đã tiến hành hướng dẫn chi tiết cách thức quản lý, vận hành cho công chức được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng. Đồng thời, tổ công tác đã phối hợp với các bên liên quan tiến hành nghiệm thu, bàn giao bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho UBND huyện, UBND xã quản lý, sử dụng theo quy định./.
Các tin khác

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (17/06/2020)

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh- truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (15/06/2020)

Tăng cường truyền thông chống kỳ thị một số nhóm người trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai (15/06/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết 05 năm công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (10/06/2020)

Triển khai thiết lập Cụm Thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. (10/06/2020)

Gia Lai: Tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền về Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2020. (10/06/2020)

Hội nghị Giao ban Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020 (05/02/2020)

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (01/02/2020)

Mong muốn báo chí đồng hành với Chính phủ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp (04/01/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Công tác dân tộc theo Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về Công tác dân tộc (02/01/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|