Trang chủ > Tin Tức > Thông tin - Báo chí - Xuất bản > Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp Kỹ năng, nghiệp vụ công tác truyền thông năm 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp Kỹ năng, nghiệp vụ công tác truyền thông năm 2017

Ngày đăng bài: 02/03/2017
Sáng 28/02/2017, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác  truyền thông  năm 2017. Đồng chí Huỳnh Minh Thuận – Giám đốc sở khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn.

Sáng 28/02/2017, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác  truyền thông  năm 2017. Đồng chí Huỳnh Minh Thuận – Giám đốc sở khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn.
Tham gia lớp tập huấn có 160 học viên là Cán bộ quản lý và đội ngũ cốt cán của các đơn vị trực thuộc Sở; phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tấm Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố.
Trong thời gian 01 ngày, các học viên đã được Báo cáo viên Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt, hướng dẫn một số kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ công tác truyền thông cụ thể là Kỹ năng viết tin, bài cho trang thông tin điện tử; Quy chế phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí; Họp báo và Tổ chức họp báo.
Thông qua tập huấn đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cốt cán của các đơn vị trực thuộc Sở; phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tấm Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, tiếp cận với phương pháp, cách thức viết tin bài cho trang thông tin điện tử, cũng như nắm chắc khả năng cung cấp thông tin cho báo chí và công tác tổ chức họp báo nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động thông tin và truyền thông, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai./.
Trần Quốc Thành