Trang chủ > Tin Tức > Thông tin - Báo chí - Xuất bản > Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang fanpage facebook

Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang fanpage facebook

Ngày đăng bài: 14/07/2016
Thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước mở fanpage (diễn đàn trên facebook) để đăng tải bài viết từ báo điện tử. Qua kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm cho thấy, một số cơ quan báo chí mở fanpage facebook nhưng chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến bình luận để một số đối tượng lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng.

Ngày 01/7/2016, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 779/CBC-TTPC về việc tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang fanpage facebook. Theo đó, để đảm bảo hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên các trang fanpage của cơ quan báo chí tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí địa phương có trang fanpage facebook thực hiện các nội dung sau:
1. Chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức của cơ quan mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luận xấu.
2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành fanpage, thực hiện yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội và các quy định khác của pháp luật.
Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện để tránh các trường hợp cung cấp nội dung vi phạm trên môi trường mạng.
Chi tiết văn bản tải tại đây.
Hải Yến