CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Default news teaser image
Hội nghị Giao ban Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020
Sáng ngày 4/2/2020, tại trụ sở Báo Nhân dân, Ban Tuyên Giáo TW, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ trì và phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí đầu Xuân 2020.Tới dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Thuận Hữu.  

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do ...
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
Ngày 31/01/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 267/BTTTT-TTCS về việc tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, gửi các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Default news teaser image
Mong muốn báo chí đồng hành với Chính phủ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp
Chiều 3/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có cuộc gặp gỡ các cơ quan truyền thông, báo chí, các nhà báo nhân dịp Năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý.

Default news teaser image
Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Công tác dân tộc theo Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về Công tác dân tộc
Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về Công tác dân tộc; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 16/4/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện Kế luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác dân tộc; Kế hoạch số 2609/KH-UBND ngày 17/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020,  ngành Thông tin và Truyền thông Gia Lai đã đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và đưa các chủ trương của Đảng về công tác dân tộc tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả 02 năm Thực hiện Đề án Truyền thông về phòng, chống ma túy ...
Kết quả 02 năm Thực hiện Đề án Truyền thông về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 20/12/2017, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phê duyệt Quyết định ban hành Đề án Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ. Mục tiêu chung hướng đến của Đề án là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác tuyên truyền góp phần kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy. Trong các năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên.

Default news teaser image
Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020”; Tiếp tục thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan đim sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 528/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giai đoạn 2019-2020: Tỉnh Gia Lai được đầu tư, lắp đặt 10 Đài truyề...
Giai đoạn 2019-2020: Tỉnh Gia Lai được đầu tư, lắp đặt 10 Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo về thông tin của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; bắt đầu từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2019, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingruop) đã phối hợp với Cục Thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tiến hành khảo sát thực tế và lựa chọn 10 xã thuộc 08 huyện để đầu tư lắp đặt miễn phí đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai triển khai lắp đặt và bàn...
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai triển khai lắp đặt và bàn giao phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã
Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của  Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc trang bị, quản lý, sử dụng bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã của tỉnh Gia Lai năm 2019 (nguồn kinh phí thuộc Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2019 trên địa bàn tỉnh), từ ngày 28 tháng 8 năm 2019 đến ngày 10 tháng 9 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện Kông Chro và 14 xã đặc biệt khó khó khăn của 04 huyện nghèo thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: xã Đăk Smar, xã Kông Lơng Khơng, xã Lơ Ku, xã Krong (huyện Kbang); xã Đăk Pơ Pho, xã Chư Krey, xã SRó, xã Đăk Tơ Pang (huyện Kông Chro); xã Ia Kdăm, xã Ia Broắi, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa); xã Uar, xã Chư Gu, xã Ia Dreh (huyện Krông Pa).

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI: TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠ...
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI: TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ NĂM 2019
Nằm trong kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở hàng năm, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2019 (tập huấn).

Default news teaser image
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIA LAI: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI” NĂM 2019
Triển khai thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Gia Lai về việc phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phát động Cuộc thi “Tuyên truyền, quảng bá Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2019.

 |<  < 1 2 3  >  >|