Bưu chính-Viễn Thông

1. Chức năng - Nhiệm vụ:
Phòng Bưu chính Viễn thông tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; viễn thông, Internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh.
- Đề xuất xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển về bưu chính, viễn thông, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của Quốc gia; tham mưu đề xuất các dự án thuộc lĩnh vực quản lý của phòng do Sở làm chủ đầu tư.
- Tham mưu các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích, các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng bưu chính, viễn thông (BCVT), an ninh thông tin trong hoạt động BCVT, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ tần số đối với các đài phát thanh, truyền hình, truyền thanh không dây và các tần số vô tuyến điện khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở do các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quản lý, sử dụng.
- Tham mưu việc xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát bằng văn bản cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo thẩm quyền; quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn.
- Tổng hợp, phân tích tình hình phát triển mạng lưới và tình hình chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động BCVT, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện. Tham mưu áp dụng và kiểm tra việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực BCVT, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện.
- Đề xuất việc cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các giấy phép hay chứng chỉ về BCVT, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện; tổ chức kiểm tra việc triển khai các giấy phép đã được cấp. Tham mưu  văn bản thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các dự án có nội dung liên quan đến BCVT, Internet, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn.
- Tham mưu các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực BCVT, truyền dẫn phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

2. Thông tin liên hệ:

Ông: Nguyễn Văn Minh.

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại cố định: 0269.2210709
- Điện thoại di động: 0935039479
- Email:minhnv.stttt@gialai.gov.vn