Bà: Lê Thị Thu Hương.

- Chức vụ:Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định:0269.3603789
- Điện thoại di động:  0932532789
- Email:  huongltt.stttt@gialai.gov.vn

Ông: Đăng Quang Khanh.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động:  0904422662
- Email:  khanhdq.stttt@gialai.gov.vn