Ông: Ngô Hữu Công.

- Chức vụ: Phó giám đốc
- Điện thoại cố định:0269.3719654
- Điện thoại di động: 0914730999
- Email: congnh.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Lê Thị Thu Hương.

- Chức vụ:Phó giám đốc
- Điện thoại cố định:0269.3603789
- Điện thoại di động:  0932532789
- Email:  huongltt.stttt@gialai.gov.vn