Ông: Nguyễn Ngọc Hùng.

- Chức vụ:Giám đốc
- Điện thoại cố định:0269.3500325
- Điện thoại di động:091342376 hoặc 0935182222
- Email: hungnn.stttt@gialai.gov.vn