Trang chủ > Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan về Sở

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Gia Lai.
1/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thực hiện theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2/ Cơ cấu tổ chức và biên chế: Theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai
*  Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
* Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng chuyên môn: 06 phòng:
+ Văn phòng;
+ Thanh tra;
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;
+ Phòng Bưu chính - Viễn thông;
+ Phòng Công nghệ thông tin;
+ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.
- Đơn vị sự nghiệp thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
. Thông tin liên hệ:
  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 Địa chỉ:17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.
 Điện thoại:(0269) 3717564
 Fax:(0269) 3717564. 
1478004004_Mail.png Email:sogialai@mic.gov.vn
 Website:http://tttt.gialai.gov.vn
 

bandohanhchinhayun-(1).PNG
 
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Các phòng ban chuyên môn >> Các đơn vị trực thuộc >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >>
Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >> Danh bạ họp thư điện tử >>