Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Văn bản khác > Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với

Thông tư: Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm

Số hiệu: 80/2005/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 25/8/2005
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: