Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Văn bản khác > Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/

Nghị định: Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Số hiệu: 93/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 22/10/2010
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: