Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Văn bản khác > Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Luật: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Số hiệu: 58/2010/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 01/01/2012
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: