Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản > Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt

Thông tư: Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số hiệu: 22/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: