Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản > Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn

Thông tư: Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của chính phủ quy định về hoạt động in

Số hiệu: 03/2015/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 1/5/2015
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: