CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 08/07/2019
02/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 08/03/2019
1802/BTTTT-CBC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy 07/06/2019
150/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 07/11/2018
01/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 07/02/2020
01/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 07/02/2020
5649/BCT-ĐB Bộ Công thương Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP 06/08/2019
03/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí 06/05/2019
52/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016
1486/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định Ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 06/11/2018