Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
308/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” 13/03/2018
150/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 07/11/2018
52/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh5i định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sửa dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Luật Tiếp cận thông tin
103/2016/QH13 Quốc hội Luật Luật Báo chí
03/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của chính phủ quy định về hoạt động in
23/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
18/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
732/QĐ-STTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020