Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/2010/TTLT-BTTTT-BNV Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
16/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
15/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh
14/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
02/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009
19/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông số 19/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009 quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình
18/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ
85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ VH TT & DL Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
13/2008/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
07 /2008/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet