Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
736/QĐ-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định Quyết định ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 29/05/2019
23 /2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2014
930/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” 28/07/2018
25/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ 28/02/2018
1607/BTTTT-TTCS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ 27/05/2019
367/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm,giai đoạn 2019-2025 26/03/2019
38/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
49/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo 26/12/2016
48/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết việc hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 26/12/2016
10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Chị thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019