Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của chính phủ quy định về hoạt động in
23/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
18/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
159/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phâạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
732/QĐ-STTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020
68/2012/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
33/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.
02/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
55/2010/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, thành phố
22/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông