Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > CNTT và điện tử > Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ qu

Thông tư: Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị

Số hiệu: 05/10/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 15/8/2010
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: