Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > CNTT và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 về việc Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng ngồn vốn ngân sách nhà nước
03/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
06/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
09/2008/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ TT&TT về việc Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 72/2013/NĐ-CP V/v Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
08/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ Thị Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông
194/2012/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trùy hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách
38/2001/PL-UBTVQH10 Ủy ban thường vụ Quốc hội Pháp lệnh Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
11/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
06/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông