Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > CNTT và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/2008/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ TT&TT về việc Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"
06/2008/TTLT-BTTTT-BCA Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công An Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ TT&TT và Bộ Công an Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
49/QĐ-ƯDCNTT Ủy ban ứng dụng CNTT Quyết định Quyết định số 49/QĐ-ƯDCNTT ngày 25/07/2014 của Ủy ban Quốc gia về ƯD CNTT về việc Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
154/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định về khu Công nghệ thông tin tập trung
09/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
03/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 về việc Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
01/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 về việc Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng ngồn vốn ngân sách nhà nước
03/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
06/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
09/2008/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ TT&TT về việc Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet