Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > CNTT và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
950/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 01/08/2018
1778/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT- BTTTT./. 06/06/2018
15/CT-TTg Thủ tướng chính phủ Chỉ thị Về việc tăng cường văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
09/2015/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
80/2014/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
06/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
02/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
05/10/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
14/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
37/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ TT&TT về việc Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số