CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Bưu chính và viễn thông > Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của

Thông tư: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Số hiệu: 18/2018/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ngày ban hành: 20/12/2018 Ngày hiệu lực: 12/02/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: