CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Bưu chính và viễn thông
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
02/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
04/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
13/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về
22 /2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
02/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 02/2014/TT-BTTTT ngày 10/3/2014 về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
207/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định 207/QĐ-BTTTT ngày 3/3/2014 về việc Công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
210/2013/TTLT-BTC-TXD-BTTTT Bộ TTTT- Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
23/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
17 /2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã