Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
159/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phâạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
154/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định về khu Công nghệ thông tin tập trung
153/2013/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
131/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
17 /2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
2201/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
80/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
81/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
08/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư 08/2013/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông