Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
392/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
09/2015/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
03/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của chính phủ quy định về hoạt động in
80/2014/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
23/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
22 /2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
09/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
49/QĐ-ƯDCNTT Ủy ban ứng dụng CNTT Quyết định Quyết định số 49/QĐ-ƯDCNTT ngày 25/07/2014 của Ủy ban Quốc gia về ƯD CNTT về việc Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
18/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
03/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 về việc Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin