Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
49/QĐ-ƯDCNTT Ủy ban ứng dụng CNTT Quyết định Quyết định số 49/QĐ-ƯDCNTT ngày 25/07/2014 của Ủy ban Quốc gia về ƯD CNTT về việc Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
18/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
03/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 về việc Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
02/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 02/2014/TT-BTTTT ngày 10/3/2014 về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
207/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định 207/QĐ-BTTTT ngày 3/3/2014 về việc Công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
01/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 về việc Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng ngồn vốn ngân sách nhà nước
23/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
185/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
166/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính