Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh5i định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sửa dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
150/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 07/11/2018
52/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016
308/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” 13/03/2018
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Luật Tiếp cận thông tin
49/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo 26/12/2016
3695/BTTTT-HTQT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế upu lần thứ 48 (năm 2019) 11/01/2018
12/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
14/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính./.