Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
97/2008/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
90/2008/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định của Chính phủ số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 về chống thư rác
04/2008/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ VH TT & DL Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
01/2008/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư 01/2008/TT-BNV ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật đối Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc công ty Nhà nước
07/2007/TT-BVHTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư của Bộ Văn hóa- Thông tin số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng dẫn, cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo
59/2006/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
80/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm
116/2003/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
38/2001/PL-UBTVQH10 Ủy ban thường vụ Quốc hội Pháp lệnh Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội