Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/2010/TTLT-BTTTT-BNV Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
15/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh
05/10/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
14/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
12/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/05/2010 quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
33/2010/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
286-QĐ/TW Bộ Chính Trị Quyết định Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Qui chế đánh giá cán bộ công chức
07/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
06/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2010 Qui định những người là công chức
42/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước