Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3024/BTTTT-VNCERT Cục an toàn thông tin Công văn Hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Liên bộ, Ngành Thông tư Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở TT&TT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng VHTT thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 10/03/2016
02/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
01/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
392/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
09/2015/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
03/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của chính phủ quy định về hoạt động in
80/2014/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ Quyết định Quyết định Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
23/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
22 /2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông