Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
732/QĐ-STTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020
03/2013/TT-TTCP Thanh tra chính phủ Thông tư Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
06/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
01/2013/TT-TTCP Thanh tra chính phủ Thông tư Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
08/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ Thị Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông
23/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính
04/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
02/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
03/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
01/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia