Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng
27/2012/QH13 Quốc hội Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012
19/2012/QH13 Quốc hội Luật Luật xuất bản
18 /2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng
194/2012/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trùy hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách
77/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
75/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
41/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
11/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
06/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông