CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3933 BTTTT-CBC Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 05/11/2019
15/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu biên phòng do Bộ Quốc phòng quản lý 28/03/2019
10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Chị thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019
3037/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch về việc triển khai chương trình hành động thực hiện Chị thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 09/09/2019
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 11/01/2019
5649/BCT-ĐB Bộ Công thương Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP 06/08/2019
688/TTCS-TT Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 14/08/2019
1221/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình sô mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai./. 08/06/2019
Công văn số 2455A/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Về việc ban hành văn bản hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin 29/07/2019
2558/BTTTT-CBĐTW Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến 02/08/2019