CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản > kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 350/CTr-HLGVN ngày 25/10/2019 của Hội Luật gia Việt Nam

Kế hoạch: kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 350/CTr-HLGVN ngày 25/10/2019 của Hội Luật gia Việt Nam về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 07/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ

Số hiệu: 108/KH-HLG Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Hội Luật gia ỉnh Gia Lai Người ký: Lê Thị Ngọc Lam
Ngày ban hành: 19/11/2019 Ngày hiệu lực: 19/11/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: