CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản > Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của TTCP "Phê duyệt Đề án nâng

Kế hoạch: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của TTCP "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 1101/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: UBND tỉnh Gia Lai Người ký: Đỗ Tiến Đông
Ngày ban hành: 22/05/2020 Ngày hiệu lực: 22/5/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: