CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản > Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại

Nghị quyết: Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh GL khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử

Số hiệu: 17 NQ-UBBC Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Ủy ban Bầu cử ĐBQH Khóa XV và ĐBHĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 23/02/2021 Ngày hiệu lực: 23/02/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: