CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản > Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 256-KH ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số

Kế hoạch: Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 256-KH ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Số hiệu: 49/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 08/01/2020 Ngày hiệu lực: 08/01/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: