CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản > Kế hoạch thực hiện kế hoạch của CP, Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai kết luận số 54-KL/TW ngày 07/

Kế hoạch: Kế hoạch thực hiện kế hoạch của CP, Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Số hiệu: 1238/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/6/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: