CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản > Hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội

Hướng dẫn: Hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Số hiệu: 123-HD/BTGTU Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Người ký: Lê Phan Lương
Ngày ban hành: 28/04/2020 Ngày hiệu lực: 28/4/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: