CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản > Hướng dẫn tuyên truyền theo tài liệu của BTGTW và BTGTU

Hướng dẫn: Hướng dẫn tuyên truyền theo tài liệu của BTGTW và BTGTU

Số hiệu: Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký: Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: