Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
146/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh 28/03/2019
06/CĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công điện Công điện về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019 27/04/2019
217-KH-TU Tỉnh ủy Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xậy dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – năm 2019 25/04/2019
1475-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công văn Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng" lần thứ hai 25/04/2019
873/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/04/2019
872/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa abnf tỉnh Gia Lai 24/04/2019
426/STP-PBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019 23/04/2019
833/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/04/2019
834/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình đỏ" năm 2019 tại Gia Lai 22/04/2019
837/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/04/2019