Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
32 /2009/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai
28/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Quy định về điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
0 UBND tỉnh Gia Lai Báo Cáo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
11/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
04/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh về việc "Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin điện tử trên Internet và trò chơi trực tuyến(game online) trên địa bàn tỉnh Gia Lai"
Danh sach co quan bao chi Sở Thông tin và Truyền thông Danh sách Danh sách Cơ quan đại diện, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai