Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
65/TB-VP Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Thông báo Thông báo Về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi tại Hội nghị trực tuyến triển khai cấc biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh 31/05/2019
97-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn HD tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 31/05/2019
98-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn HD tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố. 31/05/2019
75/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 31/01/2019
1146/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 30/05/2019
72/KH-BATGT Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch phối hợp triển khai thí điểm Chương trình dán decal phản quang miễn phí cho máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đak Đoa 29/05/2019
1453/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 28/06/2019
146/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh 28/03/2019
08/KH-BCĐ896 Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 27/06/2918
1437/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "nang cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 27/06/2019