Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
213/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Gia Lai 15/03/2017
2051/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn V/v thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 14/09/2018
534/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2019 "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy". 13/03/2019
255/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/06/2018
4601/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân Công văn V/v tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh 05/10/2016
421/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện Đề án số hóa, truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mắt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/02/2016
Danh sach co quan bao chi Sở Thông tin và Truyền thông Danh sách Danh sách Cơ quan đại diện, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai