Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 30/05/2018
2161/SGDĐT-GDTX&GDCN Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Công văn Về việc hướng dẫn xác định giá trị tương đương của các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh 24/11/2016
01-QĐi/TU Tỉnh ủy Gia Lai Quy định Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 14/06/2018
2361/SNNPTNT-CCTL Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai Công văn Tăng cường Thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về PCTT 06/12/2018