CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Công nghệ thông tin và điện tử > Về việc tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử > Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc

Quyết định: Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh GL

Số hiệu: 575/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: UBND tỉnh Người ký:
Ngày ban hành: 26/10/2020 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: